Regler

1. Inför varje turnering ska varje deltagare inkomma med ett tips bestående av sju spelare (vid Mastertävlingar) eller åtta spelare (vid Grand Slam turneringar). Deltagaren har möjlighet att välja en spelare från vardera seedningsgrupp. Vid Grand Slam turneringar väljs två spelare från Seedningsgrupp 7. Det är också tillåtet att skippa ett val i en eller flera seedningsgrupper för att istället välja motsvarande antal spelare i en lägre seedningsgrupp. Seedningsgrupperna bestäms inför varje turnering utifrån aktuell ranking.

2. Seedningsgrupper fördelas enligt nedan:

Seedningsgrupp 1: Ranking 1-4

Seedningsgrupp 2: Ranking 5-8

Seedningsgrupp 3: Ranking 9-12

Seedningsgrupp 4: Ranking 13-16

Seedningsgrupp 5: Ranking 17-24

Seedningsgrupp 6: Ranking 25-32

Seedningsgrupp 7: Övriga

3. En deadline utfärdas för inlämning av tips till respektive tävling. Det är tillåtet att inkomma med ett tips upp till 24 timmar efter deadline, dock får man då enbart välja spelare som ännu inte påbörjat sin första match i turneringen. Man får dessutom 10% avdrag på sin totalpoäng. Om tips ej lämnas in så får deltagaren en schablonpoäng som motsvarar 90% av den lägsta poängen bland de deltagare som lämnat in i tid.

4. Om man inkommer med ett tips som innehåller fler än en spelare i en seedningsgrupp, utan att man möjliggjort för detta genom att skippa ett val i en högre seedningsgrupp, så kommer enbart den i nämnda seedningsgruppens först valda spelares poäng att räknas. Övriga spelare stryks.

5. Om man väljer en spelare som är med i lottningen till en turnering men denne lämnar walk over inför sin första match så ersätts denna spelare av den högst rankade återstående spelaren i motsvarande seedningsgrupp som ännu ej spelat någon match. Om alla övriga i motsvarande seedningsgrupp redan spelat får man den högst rankade återstående spelaren. Observera att detta ej gäller skador som uppkommer under en match eller senare i turneringen. Så fort en spelare spelat sin första poäng i turneringen räknas denne gentemot totalpoängen och kan därför därefter ej ersättas.